Interim-Management

TECH-Partner biedt naast de invulling van permanente technische vacatures tevens interim-oplossingen voor haar opdrachtgevers.

Bij de interim-oplossingen van de technische functies gaat het veelal om:

  • Specialistische functies zoals engineer, projectmanager, projectleider, afdelingshoofd, manager, director;
  • Projectmatige opdrachten;
  • Vervangingsvragen aangaande technici (zoals engineer, adviseur, (project) manager), die om welke reden dan ook zo snel mogelijk dienen te worden ingevuld door een interim professional;
  • De interim-opdrachten hebben regelmatig een internationaal karakter;
  • Afhankelijk van de behoefte van de opdrachtgever en de beschikbaarheid van de interim-engineer, behelst de invulling door de interim-technicus een inzet van meestal 3 tot 5 dagen per week, gedurende een periode van ongeveer 3 tot maximaal 9 maanden.

TECH-Partner werkt alleen samen met zelfstandige interim-technici (zzp) die werkzaam zijn vanuit hun eigen bedrijf (eenmanszaak of besloten vennootschap). Zij beschikken over een bewezen track record als Technisch Interim-Manager, -adviseur en/of -specialist.

Net als bij de permanente functies staat de kwaliteit van de procedure en het vinden van de meest geschikte kandidaten voorop. Bij functies die op interim-basis worden vervuld is het daarnaast van het grootste belang dat een kandidaat binnen zeer korte tijd aan de slag kan en meteen op het juiste niveau inzetbaar is

Interim pool

TECH-Partner begeleidt het gehele interim traject, beginnend met de juiste inschatting van interim-vraag en projectomschrijving, de search en selectie van de beschikbare en uitstekend op de opdracht passende interim kandidaten, begeleiding bij de interview rondes (meestal 1 a 2), tot en met de plaatsing, voortgang en planning gedurende de interim-opdracht. In verband hiermee stemt TECH-Partner gedurende de opdracht regelmatig af met zowel de interim-professional als met de opdrachtgever. En aan het einde van het interim-traject ronden we af met een evaluatie aangaande de kwaliteit, de inhoud en de behaalde resultaten van de geleverde interim-oplossing.